Pierwszy dzwonek 2016/2017

Pierwszy dzwonek

Rok szkolny 2016/2017 uznajemy za rozpoczęty!
Dnia 1-go września 2016 roku odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Pani Dyrektor powitała zgromadzonych uczniów i nauczycieli. Szczególnie ciepło zwróciła się do młodzieży rozpoczynającej naukę w Naszej Szkole, życząc im wytrwałości i sukcesów w dalszej edukacji. Po części oficjalnej upamiętniliśmy wydarzenia z pierwszego września 1939 roku.