Kandydat do szkoły – informacje

Pobierz szkolną ulotkę:

Link do strony rekrutacji elektronicznej.

====================================

Komunikat ws rekrutacji – wymagane załączniki w procesie rekrutacji mogą być dostarczone do szkoły drogą elektroniczną. Do tego celu służy nasze szkolne konto:


rekrutacja@ckziu.elodz.edu.pl

Prosimy o podanie w tytule maila nazwiska i imienia ucznia oraz nazwę wybranego zawodu.

=======================================

DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH oraz RODZICE!!!

Zainteresowanych edukacją w  CKZiU zapraszamy do rozmów telefonicznych z  naszymi konsultantami we wtorki, środy, czwartki  w godzinach od 12 do 15.

Technikum nr 19 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 19  telefon 042 637-72 78

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Podstawowa dla Dorosłych telefon  510 160 102.

W godzinach „dyżurów promocyjnych” (wtorek, środa, czwartek w godz. 12-15) dla zainteresowanych Uczniów i Rodziców proponujemy „Indywidualne Drzwi Otwarte”. W tej indywidualnej formie, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, przedstawimy Państwu Szkołę, jej wyposażenie oraz odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące placówki i kształconych w jej obrębie zawodów.
Kontakt telefoniczny 42 637 72 78.
ZAPRASZAMY!

Informacje dotyczące rekrutacji w roku szkolnym  2020/2021

Terminy Rekrutacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r, poz. 657) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zachęcamy do obejrzenia naszego krótkiego filmu promocyjnego z czasów pandemii koronawirusa.

 •  

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
(jako kontynuator od 1.09.2016 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi)
kształci uczniów w następujących zawodach:

Technikum nr 19:

Technik analityk 311103
analityk_m

Kwalifikacje zawodowe:

Podstawa 2019

 • CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
 • CHM.04  Wykonywanie badań analitycznych

Podstawa 2017
•AU.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.
•AU.60  Wykonywanie badań analitycznych.

ZADANIA ZAWODOWE:
przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych,
wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.
Możliwość zatrudnienia:
Przemysł chemiczny, petrochemiczny, sodowy, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych,  farmaceutyczny, kosmetyczny, środków pomocniczych, gumowy, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów.
 
 

Technik fotografii i multimediów 343105

fotograf_m

Kwalifikacje zawodowe:

Podstawa 2019

 • AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • AUD.05  Realizacja projektów graficznych i multimedialnych 

Podstawa 2017
• AU.23  Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
• AU.28  Realizacja projektów multimedialnych.

ZADANIA ZAWODOWE:
organizowanie planu zdjęciowego,
rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu,
wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku,
przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych,
wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych.
Możliwość zatrudnienia:
fotograf, fotolaborant, fotoreporter, operator zdjęciowy w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych. Prowadzenie własnej działalności w zakresie usług fototechnicznych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.
 
 

Technik informatyk 351203

infor5

Kwalifikacje zawodowe:

Podstawa 2019

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Podstawa 2017
• EE.08  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
• EE.09  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

ZADANIA ZAWODOWE:
Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

 

Technik logistyk 333107

logis1_m

Kwalifikacje zawodowe:

Podstawa 2019

 • SPL.01 Obsługa magazynów
 • SPL.04 Organizacja transportu

Podstawa 2017
•AU.22  Obsługa magazynów.
•AU.32  Organizacja transportu.

ZADANIA ZAWODOWE:

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Technik programista 351406 

Kwalifikacje zawodowe:
Podstawa 2019

 • INF.03  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04  Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. 

ZADANIA ZAWODOWE:
Tworzy i administruje stronami www, tworzy i użytkuje relacyjne bazy danych, programuje aplikacje internetowe, tworzy i administruje systemami zarządzania treścią, projektuje i testuje aplikacje webowe, projektuje i testuje aplikacje desktopowe, projektuje i testuje aplikacje mobilne.  

Technik spedytor 333108
spedytor_m

Kwalifikacja zawodowa:

Podstawa 2019

 • SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Podstawa 2017
•AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

ZADANIA ZAWODOWE:

Planuje i organizuje przewóz ładunków; odpowiada za prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań transportowo-spedycyjnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi; monitoruje przebieg procesu transportowego.

Technik weterynarii 324002

weterynarz_m

Kwalifikacje zawodowe:

Podstawa 2019

 • ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • ROL.12  Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Podstawa 2017
• RL.10  Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.
• RL.11  Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

ZADANIA ZAWODOWE:
Pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

 

Technik włókiennik 311932

wlokiennictwo_m

Kwalifikacje zawodowe:

Podstawa 2019 

 • MOD.06   Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych
 • MOD.14  Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych

Podstawa 2017
• AU.07  Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych.
• AU.44  Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych.

ZADANIA ZAWODOWE:
Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy wytwarzania, uszlachetniania lub konserwacji wyrobów włókienniczych; przygotowuje dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów włókienniczych.

Tropem Włókiennika Przyszłości

Podmioty wspierające kształcenie włókienników.

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931

wlokiennictwo_dekor_m
Kwalifikacje zawodowe:

Podstawa 2019 

 • MOD.08  Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
 • MOD.13  Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Podstawa 2017

• AU.18  Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych.
• AU.45  Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

ZADANIA ZAWODOWE:
Projektuje, kontroluje wytwarzanie lub wytwarza rękodzielnicze wyroby dekoracyjne z tkaniny, haftu, koronki i dzianiny, zgodnie z technologią ich wykonania i za pomocą narzędzi i urządzeń stosowanych w rękodzielnictwie włókienniczym.

========================================================

Na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia

Fotograf 343101

fotograf2_m
Kwalifikacja zawodowa:

Podstawa 2019

 • AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

Podstawa 2017
• AU.23  Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

ZADANIA ZAWODOWE:
Wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów – w atelier fotograficznym lub w plenerze – oraz zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć.

 

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808

Kwalifikacja zawodowa:

Podstawa 2019 

 • MOD.08 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

Podstawa 2017

 • A.16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych.

ZADANIA ZAWODOWE:

Przygotowywania surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych.

Obsługiwania maszyn i urządzeń do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych.

Wytwarzania i wykańczania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych.

Wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

Magazynier – logistyk 432106


Kwalifikacja zawodowa:

Podstawa 2019

 • SPL.01 Obsługa magazynów

Podstawa 2017
• AU.22  Obsługa magazynów

ZADANIA ZAWODOWE:
Przyjmuje do magazynu, zapewnia odpowiednie warunki przechowywania i wydaje środki i materiały, prowadząc odpowiednią dokumentację; bierze udział w inwentaryzacjach i odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.

========================================================

Lista podmiotów do wykonywania badań lekarskich uczniów, rok 2020