Kandydat do szkoły – informacje

Informacje dotyczące rekrutacji w roku szkolnym  2020/2021UWAGA: zaplanowane DNI OTWARTE na 27 i 28 marca 2020 r. z uwagi na pandemię są odwołane.

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
(jako kontynuator od 1.09.2016 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi)
kształci uczniów w następujących zawodach:

Technikum nr 19:

Technik analityk 311103
analityk_m

Kwalifikacje zawodowe:
•AU.59 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.
•AU.60 – Wykonywanie badań analitycznych.

ZADANIA ZAWODOWE:
przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych,
wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.
Możliwość zatrudnienia:
Przemysł chemiczny, petrochemiczny, sodowy, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych,  farmaceutyczny, kosmetyczny, środków pomocniczych, gumowy, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

Technik fotografii i multimediów 343104

fotograf_m
Kwalifikacje zawodowe:
• AU.23 – Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
• AU.28 – Realizacja projektów multimedialnych.

ZADANIA ZAWODOWE:
organizowanie planu zdjęciowego,
rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu,
wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku,
przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych,
wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych.
Możliwość zatrudnienia:
fotograf, fotolaborant, fotoreporter, operator zdjęciowy w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych. Prowadzenie własnej działalności w zakresie usług fototechnicznych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

Technik informatyk 351203

infor5

Kwalifikacje zawodowe:
• EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
• EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
ZADANIA ZAWODOWE:
Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Technik logistyk 333107

logis1_m

Kwalifikacje zawodowe:
•AU.22 – Obsługa magazynów.
•AU.32 – Organizacja transportu.
ZADANIA ZAWODOWE:

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Technik spedytor 333108
spedytor_m

Kwalifikacja zawodowa:
•AU.31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

ZADANIA ZAWODOWE:

Planuje i organizuje przewóz ładunków; odpowiada za prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań transportowo-spedycyjnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi; monitoruje przebieg procesu transportowego.

Technik weterynarii 324002

weterynarz_m

Kwalifikacje zawodowe:
• RL.10 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.
• RL.11 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
ZADANIA ZAWODOWE:

Pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Technik włókiennik 311932

wlokiennictwo_m

Kwalifikacje zawodowe:
• AU.07 – Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych.
• AU.44 – Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych.

ZADANIA ZAWODOWE:
Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy wytwarzania, uszlachetniania lub konserwacji wyrobów włókienniczych; przygotowuje dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów włókienniczych.

Tropem Włókiennika Przyszłości

Podmioty wspierające kształcenie włókienników.

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931

wlokiennictwo_dekor_m
Kwalifikacje zawodowe:
• AU.18 – Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych.
• AU.45 – Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

ZADANIA ZAWODOWE:
Projektuje, kontroluje wytwarzanie lub wytwarza rękodzielnicze wyroby dekoracyjne z tkaniny, haftu, koronki i dzianiny, zgodnie z technologią ich wykonania i za pomocą narzędzi i urządzeń stosowanych w rękodzielnictwie włókienniczym.

========================================================

Na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia

Fotograf 343101

fotograf2_m
Kwalifikacja zawodowa:
• AU.23 – Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
ZADANIA ZAWODOWE:
Wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów – w atelier fotograficznym lub w plenerze – oraz zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć.

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808

Kwalifikacja zawodowa:
A.16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych.

ZADANIA ZAWODOWE:

Przygotowywania surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych.

Obsługiwania maszyn i urządzeń do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych.

Wytwarzania i wykańczania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych.

Wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

Magazynier – logistyk 432106


Kwalifikacja zawodowa:
• AU.22 – Obsługa magazynów

ZADANIA ZAWODOWE:
Przyjmuje do magazynu, zapewnia odpowiednie warunki przechowywania i wydaje środki i materiały, prowadząc odpowiednią dokumentację; bierze udział w inwentaryzacjach i odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.

========================================================

Lista podmiotów do wykonywania badań lekarskich uczniów:

1. Zakład Opieki Zdrowotnej „Adamed”:
Łódź, ul. Paderewskiego 11 tel. 42 649 37 38
Łódź, Al. Politechniki 5 tel. 42 636 84 62

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze:
Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63 tel. 42 27 21 801
Łódź, Al. Piłsudskiego 135 tel. 42 676 05 35
Łódź, ul. Gdańska 117 tel. 42 636 53 55
Łódź, ul. Tymienieckiego 18 tel. 42 279 72 79

3. „Profilaktyka i Zdrowie” S. Walczak:
Łódź, ul. Zgierska 2/8 tel. 42 654 00 80
Łódź, ul. Kopernika 67/69 tel. 42 633 02 22

4. Miejska Przychodnia „Batory”:
Łódź, ul. Elsnera 19 tel. 42 571 10 80

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny:
Łódź, ul. Wigury 19 tel. 42 254 96 00; 42 254 96 21