Strefa gimnazjalisty


Rekrutacja do szkół w roku szkolnym 2019/2020 >>> informacja MEN


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
(jako kontynuator od 1.09.2016 r Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi)
kształci uczniów w następujących zawodach:

Technikum nr 19:

Technik analityk 311103
analityk_m

Kwalifikacje zawodowe:
•AU.59 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.
•AU.60 – Wykonywanie badań analitycznych

ZADANIA ZAWODOWE:
przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych,
wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.
Możliwość zatrudnienia:
Przemysł chemiczny, petrochemiczny, sodowy, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych,  farmaceutyczny, kosmetyczny, środków pomocniczych, gumowy, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

Technik fotografii i multimediów 343104

fotograf_m

Kwalifikacje zawodowe:
•AU.23 – Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
•AU.28 – Realizacja projektów multimedialnych.

ZADANIA ZAWODOWE:
organizowanie planu zdjęciowego,
rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu,
wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku,
przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych,
wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych.
Możliwość zatrudnienia:
fotograf, fotolaborant, fotoreporter, operator zdjęciowy w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych. Prowadzenie własnej działalności w zakresie usług fototechnicznych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

Technik informatyk 351203

infor5

Kwalifikacje zawodowe:
•EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
•EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Technik logistyk 333107

logis1_m

Kwalifikacje zawodowe:
•AU.22 – Obsługa magazynów.
•AU.32 – Organizacja transportu.

Technik spedytor 333108
spedytor_m

Kwalifikacja zawodowa:
•AU.31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Technik weterynarii 324002

weterynarz_m

Kwalifikacje zawodowe:
•RL.10 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.
•RL.11 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Technik włókiennik 311932

wlokiennictwo_m

Kwalifikacje zawodowe:
•AU.07 – Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych.
•AU.44 – Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych.

Tropem Włókiennika Przyszłości

Podmioty wspierające kształcenie włókienników.

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931

wlokiennictwo_dekor_m
Kwalifikacje zawodowe:
•AU.18 – Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych.
•AU.45 – Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
========================================================

Na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia

Fotograf 343101

fotograf2_m
Kwalifikacja zawodowa:
•AU.23 – Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

========================================================

Lista podmiotów do wykonywania badań lekarskich uczniów:

1. Zakład Opieki Zdrowotnej „Adamed”:
Łódź, ul. Paderewskiego 11 tel. 42 649 37 38
Łódź, Al. Politechniki 5 tel. 42 636 84 62

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze:
Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63 tel. 42 27 21 801
Łódź, Al. Piłsudskiego 135 tel. 42 676 05 35
Łódź, ul. Gdańska 117 tel. 42 636 53 55
Łódź, ul. Tymienieckiego 18 tel. 42 279 72 79

3. „Profilaktyka i Zdrowie” S. Walczak:
Łódź, ul. Zgierska 2/8 tel. 42 654 00 80
Łódź, ul. Kopernika 67/69 tel. 42 633 02 22

4. Miejska Przychodnia „Batory”:
Łódź, ul. Elsnera 19 tel. 42 571 10 80

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny:
Łódź, ul. Wigury 19 tel. 42 254 96 00; 42 254 96 21hr>