Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04.09.2017 r.
Msza św. rozpoczynająca rok szkolny w par. MBZ, Łódź, ul Łąkowa 27 05.09.2017 r. godz. 8.00
Wybory Samorządu Uczniowskiego 05-16.09.2017 r.
Uroczyste rozpoczęcie zajęć w Liceum dla Dorosłych 09.09.2017 r.
Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów zawodowych w sesji styczeń/luty 2018 r. 09.09.2017 r.
Uroczyste rozpoczęcie zajęć w Gimnazjum dla Dorosłych i Szkole Podstawowej dla Dorosłych 12.09.2017 r.
Szkolenie uczniów klas maturalnych i procedury egzaminów zawodowych 14.09.2017 r.
Zebrania liderów przedmiotowych 22.09.2017 r.
Zdjęcia klasowe 23-29.09.2017 r.
Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych 30.09.2017 r.
Święto KEN, apel, ślubowanie klas pierwszych 13.10.2017 r.
Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 10.11.2017 r.
Ostateczny termin wystawiana ocen śródrocznych 15.12.2017 r.
Egzaminy pisemne i ustne w CKU 02-16.12.2017 r.
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 19.12.2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017 r.
Egzaminy dla słuchaczy gimnazjum i szkoły podstawowej 04,11,18.01.2018 r.
Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z dokumentacją 10.01.2018 r.
Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 11.01.2018 r.
Egzamin gimnazjalny 10-12.01.2018 r.
Ferie zimowe 29.01-11.02.2018 r.
Sesja egzaminacyjna zawodowa 12.01- 17.02.2018
Ostateczne zmiany w deklaracjach maturalnych 07.02.2018 r.
Targi Edukacyjne 01-02.03.2018 r.
Wiosenna przerwa 29.03-03.04.2018 r.
Dni otwarte 23-24.03.2018 r.
Dzień Pracodawcy 13.04.2018 r.
Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych 13.04.2018 r.
Zakończenie zajęć dla klas maturalnych 27.04.2018 r.
Egzaminy maturalne pisemne 04-25.05.2018 r.
Egzaminy w CKU od 19.05.2018 r.
Międzynarodowy Dzień Kariery, Dzień otwarty 30.05.2018 r.
Zatwierdzenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i podręczników 11.06.2018 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych od 12.06.2018 r.
Rada klasyfikacyjna 15.06.2018 r.
Rada klasyfikacyjna dla nauczycieli CKU 20.06.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych 22.06.2018 r.
Wakacje 25.06-31.08.2018 r.

 

Zebrania z rodzicami:
14 września 2017 r. (czwartek) godz. 17.00
23 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 17.00
25 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 17.00
24 maja 2018 r. (czwartek) godz. 17.00
Konsultacje:
26 października 2017 r. (czwartek) godz. 17.00
23 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 17.00
25 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 17.00
22 marca 2018 r. (czwartek) godz. 17.00
24 maja 2018 r. (czwartek) godz. 17.00