Informacje o egzaminie zawodowym

Uroczyste rozdanie dyplomów technika odbędzie się 25 maja 2018 r. i godz. 11.00 w auli szkolnej.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

Harmonogram egzaminów:

  • Część pisemna
  • Część praktyczna – technikum
  • Część praktyczna – ZSZ

    Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w sali egzaminacyjnej minimum 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu oraz do przyniesienia dokumentu tożsamości oraz czarno piszącego długopisu.


    • Deklaracja przystąpienia do egzaminu >>> deklaracja


    • Wykaz dozwolonych  materiałów i pomocy w cz. praktycznej >>> wykaz