Informacje o egzaminie zawodowym


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

Do 18.02.2018 r. termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu przez uczniów i absolwentów w sesji letniej 2018r.
Deklarację można pobrać (link na dole strony)


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2018 r.


Harmonogram sesji egzaminacyjnej styczeń/luty 2018


Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w sali egzaminacyjnej minimum 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu oraz do przyniesienia dokumentu tożsamości oraz czarno piszącego długopisu.


• Deklaracja przystąpienia do egzaminu >>> deklaracja


  • Wykaz dozwolonych  materiałów i pomocy w cz. praktycznej >>> wykaz