Informacje o egzaminie zawodowym


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2020 :


Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w sali egzaminacyjnej minimum 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu oraz do przyniesienia dokumentu tożsamości oraz czarno piszącego długopisu.


• Deklaracja przystąpienia do egzaminu >>> deklaracja


  • Wykaz dozwolonych  materiałów i pomocy w cz. praktycznej >>> wykaz