Informacje o egzaminie zawodowym


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2019 2018 r.

Harmonogram egzaminów:

  • Część pisemna
  • Część praktyczna
  • Część praktyczna dla ZSZ

    Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w sali egzaminacyjnej minimum 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu oraz do przyniesienia dokumentu tożsamości oraz czarno piszącego długopisu.


    • Deklaracja przystąpienia do egzaminu >>> deklaracja


    • Wykaz dozwolonych  materiałów i pomocy w cz. praktycznej >>> wykaz