Praktyczna szkoła sukcesu


O projekcie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w terminie od 02.11.2016 do 31.08.2018 r. realizuje projekt "Praktyczna szkoła sukcesu - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0009/16-00) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu wzrost jakości kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej CKZiU w Łodzi, służące podniesieniu zdolności uczniów uczących się na kierunku technik - informatyk do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli.

W miesiącu lipcu i sierpniu 2017 r. odbywały się staże zawodowe na stanowisku technik informatyk. Staże odbywały w firmach komputerowych. Adresy dostępne w biurze projektu.

Zakres

W ramach projektu zorganizowane zostaną:
  • Szkolenia zawodowe w standardzie VCC dla uczniów: Inżynieria projektowania komp. CAD 2D i 3D, Administrowanie bazami danych, Multimedia w reklamie.
  • Szkolenia zawodowe VCC dla nauczycieli przedmiotów zawodowych: Programowanie serwisów www, Język obcy zawodowy, Obsługa sprzętu zawodowego zakupionego w projekcie w oparciu o standard VCC oraz szkolenie podnoszące kompetencje: Fotografia artystyczna.
  • Płatne staże zawodowe dla uczniów.
  • Doposażenie pracowni informatycznych.

Odbiorcy

Grupą docelową jest 50 uczniów (w tym 5 dziewcząt) kształcących się w zawodzie technik informatyk oraz 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych (informatyki i fototechnika).
Całkowita liczba osób objęta wsparciem: 62.

Budżet

Całkowity budżet projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 614 489,38 zł.
Wkład własny: 64 924,50 zł.

Zapytania i ogłoszeniaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.)na Usługi szkoleniowe (dla uczniów) w ramach projektu "Praktyczna Szkoła Sukcesu" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0009/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, znajduje się szkolnym BIP

======================================

W związku z realizacją projektu "Praktyczna Szkoła Sukcesu" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0009/16-00)współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w terminie od 01.11.2016 do 31.08.2018 r. zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji Koordynatora projektu.
Szczegóły zamówienia i formularz ofertowy >>> plik pdf. >>> plik doc.

======================================

W związku z realizacją projektu "Praktyczna Szkoła Sukcesu" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0009/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w terminie od 01.11.2016 do 31.08.2018 r. zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji Specjalista ds. zamówień.
Szczegóły zamówienia i formularz ofertowy >>> plik .pdf >>> >>> plik .doc

======================================

W związku z realizacją projektu "Praktyczna Szkoła Sukcesu" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0009/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w terminie od 01.11.2016 do 31.08.2018 r. zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji Specjalista ds. rozliczeń.
Szczegóły zamówienia i formularz ofertowy >>> plik .pdf >>> plik .doc


======================================

W związku z realizacją projektu "Praktyczna Szkoła Sukcesu" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0009/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w terminie od 01.11.2016 do 31.08.2018 r. zapraszamy do składania ofert dot. Szacowania wartości zamówienia na szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu "Praktyczna Szkoła Sukcesu".
Szczegóły zamówienia i formularz ofertowy >>> plik .pdf >>> plik .doc

Harmonogram zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4


Harmonogram zajęć z grupowego doradztwa zawodowego

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V

Harmonogram zajęć z "Inżynierii projektowania komp. CAD 2D i 3D"


Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V

Harmonogram zajęć z "Multimediów w reklamie"


Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V.


Harmonogram zajęć z "Administrowanie bazami danych"


Grupa I
Grupa II


Harmonogram zajęć z "Obsługi sprzętu zawodowego"

Grupa 1


Harmonogram zajęć z "Programowanie serwisów wwww"

Grupa 1


Harmonogram zajęć z "Języka angielskiego zawodowego"

Grupa 1


Harmonogram zajęć z "Fotografii artystycznej"

Grupa 1