Erasmus+

 

 

Realizacja projektu:

0.  20.08.2018 r. podpisanie Umowy o realizacji projektu.
1. Spotkanie informacyjne z uczniami klas trzecich i ich rodzicami: 13.09.2018 r.
2. Rekrutacja uczestników projektu: 14-22.09.2018 r.
3. Obwieszczenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu: 24.09.2018 r.
3. Zebranie informacyjne z uczestnikami projektu: 27.09.2018 r.
4. Termin oddania zgód: 9.10.2018 r.
4. Pierwsze spotkanie szkoleniowe: regulaminy, termin 10-15.10.2018r.
5. Drugie spotkanie szkoleniowe: warunki stażu, praktyczny poradnik dla stażysty, termin 5-9.11.2018 r.
6. Trzecie spotkanie szkoleniowe: platforma językowa Educaplay,  termin 26-30.11.2018 r.
7. Czwarte spotkanie szkoleniowe: CV ang. 10.12.2018 r.
7. Piąte spotkanie szkoleniowe: oferta kulturowa, termin 17-21.12.2018 r.
8. Szkolenia interpersonalne grupowe: listopad-grudzień 2018 r.
9. Ankieta PRE, grudzień 2018 r. – proces ankietowania zakończony.    
   Ankieta typu POST odbędzie się po zakończonej mobilności.
10. 29.01.2019 rozmowa uczniów z grup LOG i IT przez Skype z opiekunem strony hiszpańskiej.
11. 4.02.2019 rozmowa uczniów z grup FOT i WET z opiekunem ze strony hiszpańskiej.
12. 4-10.02.2019 wykonanie testów PRE OLS z j. ang.
13. Od 11.02.2019 – kurs z języka hiszpańskiego i angielskiego z wykorzystaniem OLS.
14. 10-25.02. 2019 r. zbieranie formularzy na transport lokalny w Sewilli.
15. 01.03.2019 r. szkolenie uczniów ws certyfikatów Europass językowy.
16. 06.03.2019 r. konsultacje z opiekunami grup.
17. 11.03.2019 r. zebranie kart EKUZ
18. 12.03.2019 r. zebranie grup IT i LOG ws. programu kulturalnego.
19. 13-14.03.2019 r. promocja Programu Erasmus+ podczas 22 Łódzkich Targów Edukacyjnych w Atlas Arenie w Łodzi.
20. 22-23.03.2019 r. zorganizowanie szkolnego punktu informacyjnego podczas „dni otwartych”. 
21. 26-30.03.2019 r. wizyta przygotowawcza koordynatora projektu w Hiszpanii.
22. 03.04.2019 r. zebranie wszystkich uczestników projektu ws warunków podróży i pobytu w Hiszpanii.
23. 04.04.2019 r. finalizacja zamówień biurowych na potrzeby uczestników projektu.
24. 04.04.2019 r. złożenie zamówień ubrań roboczych dla grup LOG i WET.
25. 08.04.2019 r. potwierdzenie listy pasażerów dla linii lotniczej.
26. 08.04.2019 r. zamówienie polisy ubezpieczeniowej dla uczestników mobilności.
27. 12.04.2019 r. zgłoszenie wyjazdu zagranicznego do Łódzkiego Kuratora Oświaty.
28. 17.04.2019 r. zebranie uczniów wraz z  rodzicami z opiekunami grup, p. księgową szkoły i koordynatorem projektu.
29. 18.04.2019 Wysłanie planu podróży do Organizacji Przyjmującej
30. 18.04.2019 Podpisanie Umowy Partnerskiej pomiędzy EuroMind a Opiekunami grup.
31. 19.04.2018 Odbiór ubrania roboczego, apteczek , koszulek, czapeczek dla uczestników projektu.
32. 22-26.04.2019 Podpisanie Porozumień o programie zajęć.
33. 22-26.04.2019 Podpisanie Umów pomiędzy OW a uczestnikami.
34. 22-26.04.2019 Ankietowanie on-line, podsumowanie I etapu projektu.
35. 2.05.2019 Wydrukowanie kart pokładowych.
36. 4.05.2019 Wyjazd 4 grup praktykantów wraz z opiekunami do Hiszpanii.
37. 6-31.05.2019 Mobilność projektowa w Sewilli i Maladze.