Erasmus+

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu.

================================================================

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO PROJEKTU,PROSZNI SĄ O NAPISANIE CV w JĘZYKU ANGIELSKIM w oparciu o szablon:
https://europass.cedefop.europa.eu/
a po zatwierdzeniu przez nauczycieli – opiekunów grup, wysłanie na adres:

erasmus@cez.lodz.pl

podając w tytule własne imię i nazwisko.

Realizacja projektu:
1. Spotkanie informacyjne z uczniami klas trzecich i ich rodzicami: 13.09.2018 r.
2. Rekrutacja uczestników projektu: 14-22.09.2018 r.
3. Obwieszczenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu: 24.09.2018 r.
3. Zebranie informacyjne z uczestnikami projektu: 27.09.2018 r.
4. Termin oddania zgód: 9.10.2018 r.
4. Pierwsze spotkanie szkoleniowe: regulaminy, termin 10-15.10.2018r.
5. Drugie spotkanie szkoleniowe: warunki stażu, praktyczny poradnik dla stażysty, termin 5-9.11.2018 r.
6. Trzecie spotkanie szkoleniowe: platforma językowa Educaplay, termin 26-30.11.2018 r.
7. Czwarte spotkanie szkoleniowe: CV ang. 10.12.2018 r.
7. Piąte spotkanie szkoleniowe: oferta kulturowa, termin 17-21.12.2018 r.
8. Szkolenia interpersonalne grupowe: listopad-grudzień 2018 r.

Ankieta PRE