Biblioteka

Aby istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy >>> Whitman

Biblioteka szkolna ma bogaty księgozbiór, ponad 15 tysięcy książek. Jest w niej wolny dostęp do półek, dzięki czemu uczniowie sami wybierają sobie książki do czytania. Zawsze mogą liczyć na pomoc nauczyciela bibliotekarza.
W bibliotece jest czytelnia oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Serdecznie zapraszamy w terminach:

budynek A:

  • poniedziałek: 7:30 – 16:30
  • wtorek: 10300 – 11:30; 12:20-13:30; 15:00-18:00 w CKU
  • środa 7:30 – 12:30; 13:40-16:40
  • czwartek 7:30 – 12:30; 14:00-18:00 w CKU
  • piątek: 7:30-16:30
  • sobota 9:00 – 14:00 (w dni zjazdów)

budynek D:

 • wtorek: 15:00 – 18:00
 • czwartek: 14:00 – 18:00

lub skorzystaj z formularza (zwrotną odpowiedź otrzymasz możliwie najszybciej, maks. do 24 godz.):

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego.
Jan Paweł II.

>>> Regulamin biblioteki