Sobota z kandydatami do szkoły

8 grudnia 2018 r. gościli u nas przedstawiciele SP nr 71 w Łodzi. Uczniowie kończący edukację w szkole podstawowej zasiedli w ławkach naszego technikum. Dowiedzieli się wiele o bogatej historii naszej Szkoły, planowanych na rok szkolny 2019/2020 profilach klas, zwiedzili pracownie zawodowe, spróbowali sił na ringu bokserskim i przy szachownicy, doświadczyli atmosfery szkolnej, uzyskali także konkretne odpowiedzi na liczne pytania.
[JB]