Biznesowe doświadczenie

W dniach 15-16.10.2018 r. w reprezentacyjnym łódzkim obiekcie hotelarsko-biznesowym Andels, na terenie Manufaktury, odbyło się XI Europejskie Forum Gospodarcze 2018. Forum zorganizowano w odpowiedzi na oczekiwania 220 tys. przedsiębiorstw działających w województwie łódzkim. Jest ono największym corocznym, biznesowym spotkaniem w centralnej Polsce. Panel inauguracyjny dotyczył jakże istotnego zagadnienia: „Szczęście czy praca receptą na sukces?”. Na to pytanie odpowiedzi udzielili przedstawiciele biznesu, polityki i sportu. Jednoznacznego stanowiska w tej sprawie nie ustalono, ale wszyscy uczestnicy panelu dyskusyjnego podkreślili wagę lojalności i uczciwości, stosowania etyki zawodowej, wytrwałości, pracowitości i konieczności przesunięcia akcentu z indywidualności na rzecz pracy zespołowej w dążeniu do jasno wyznaczonego celu. Zaufanie, zaangażowanie, odpowiedzialność, współpraca w grupie, to cechy najbardziej pożądane u pracowników. Zauważono również, że największym zagrożeniem w dążeniu do sukcesu jest wypalenie zawodowe. Co wówczas zrobić? „Dodaj gaz do oporu” – radził na swoim przykładzie mistrz rajdowy Polski i Europy – Krzysztof Hołowczyc.
Jeden z paneli forum dotyczył szkolnictwa zawodowego. Poruszono m.in. kwestię, czy szkoły zawodowe mogą dostosować kształcenie do potrzeb przedsiębiorstw oraz w jaki sposób zwiększyć rekrutację na kierunki ważne dla pracodawców. Eksperci zaproszeni do dyskusji wskazali rozwiązania: krótkie, kwalifikacyjne formy szkoleniowe zamiast długotrwałych, szybkie ponowne zdawanie egzaminów w przypadku niepowodzenia, a nie odwlekanie ich o wiele miesięcy, oddzielenie jednostek edukacyjnych od egzaminacyjnych, powołanie branżowo-zawodowych centrów edukacyjnych, które wraz z sektorowymi radami zawodowymi wytyczałyby strategię edukacyjną regionu. Niezwykle istotny jest także dobrze pomyślany system stypendialny dla uczniów, a wreszcie profesjonalny marketing szkolnictwa zawodowego.
Uczniowie naszej szkoły z klasy 2 TSL mieli okazję uczestniczyć w panelu „Sport – region – biznes”. Było to ich pierwsze spotkanie ze środowiskiem biznesowym, więc mogli zyskać wiele ważnych informacji.

[JB]