Rozjechane przepisy

Komenda Wojewódzka Policji wraz z Kuratorium Oświaty i Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego zapraszają do udziału w konkursach:

  • „Odblask – Świeć przykładem” – szkoły podstawowe i gimnazja; termin rejestracji do 30.09.2018
  • „Rozjechane przepisy” – szkoły ponadgimnazjalne termin do 30.11.2018
    więcej informacji