„Serce – Dziecku” dla …

Medal „Serce – Dziecku” w 2018 roku Komitet Dziecka w Łodzi przyznał m.in. naszemu nauczycielowi Dariuszowi Błażejewskiemu.
Serdeczne gratulacje.
[JB]