Dyplomy technika

25 maja 2018 r. odbyła się w szkole uroczystość wręczenia dyplomów technika dla tegorocznych absolwentów. Dało się zauważyć wielkie zadowolenie wśród młodych techników, technik to brzmi dumnie. [JB]