Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Order ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.
Serdecznie gratulujemy P. Tadeuszowi Kaczorowi tego wyróżnienia – Honorowemu Konsulowi Generalnemu Węgier, Wielkiemu Mistrzowi Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika, działaczowi społecznemu, mecenasowi kultury, Mentorowi szkoły 2016 r.
[JB]