Stypendysta

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki za poprzedni rok szkolny został ucz. Sebastian Bujnowicz. W imieniu premiera nominację przekazał Wojewoda Łódzki. Serdecznie gratulujemy wyników i wyróżnienia. [JB]