Najfajniejsza „nasza” szkoła

Informujemy, że w plebiscycie na „Najfajniejszą szkołę” w roku szkolnym 2016/2017
uzyskaliśmy dzięki Waszym głosom I miejsce.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie 2865 punkty. http://cez.lodz.pl/wp-admin/post-new.php


Kocham Łódź, piątek 2 czerwca 2017 r. nr 440