Turniej Euro-Cash

W dniu 15 marca 2017 pięcioosobowa drużyna (3Ti i 1TWe) pod opieką p. I. Pardel brała udział w II Turnieju EURO-CASH dla uczniów techników organizowanym przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Euro – Cash to edukacyjna gra planszowa, która uczy przez zabawę i symulację rzeczywistego działania, dzięki czemu wpływa na pozytywne kształtowanie inteligencji emocjonalnej w zakresie podejmowania decyzji związanych z finansami, prowadzeniem biznesu, inwestowaniem oraz obracaniem dużą ilością gotówki.
Drużyna naszej szkoły zajęła V miejsce.
Gratulujemy!
[IP]