Dzień Dawcy Szpiku

Pierwszego marca odbył się w naszej szkole pierwszy Dzień Dawcy Szpiku. Poprzedzony był on krótką prelekcją na której omówiona była potrzeba rejestracji jak największej ilości potencjalnych dawców a także sposoby pobierania szpiku i komórek macierzystych. Na bycie dawcą szpiku zdecydowały się 34 osoby. To z jednej strony mało przy tak dużej liczbie uczniów naszej szkoły ale często słyszeliśmy od młodzieży, że oni już istnieją w bazie. To pokazuje, że wśród młodych ludzi istnieje duże zainteresowanie pomaganiem innym, więc nie pozostaje dodać TYLKO TAK DALEJ!
[AS]