Ostatki

W ostatki, 28 lutego 2017 r. nauczyciele wraz z uczniami dochowali tradycji, trudno było wzajemnie się poznać.
Na zakończenie karnawału odbyła się także kolejna edycja szkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej oraz grupowa zumba we wspólnym wykonaniu społeczności szkolnej.
[JB]