Tydzień Kariery

VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery (17-23.10.2016) był zorganizowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej i odbywał się pod hasłem: Bądź autorem swojej kariery. W ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Kariery, 18ego października, wyznaczeni uczniowie klas pierwszych brali udział w konkursie zawodoznawczym – Ja, moje miasto i kariera zawodowa. Pytania dotyczyły tematyki zawodoznawczej tj. planowanie ścieżki kariery, zawodów popularnych w naszym mieście
i nauczanych w CKZiU w Łodzi. I miejsce zajął Mikołaj Malong z 1TSA, II miejsce zajął Filip Bojakowski z 1TL a III miejsce przypadło Annie Kowalskiej z 1TWw. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
[JJ]