Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W dniu 21 listopada 2016 r. członkowie uczniowskiego koła SWP uczestniczyli w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci profesora Janusza Szoslanda. Odsłonięcie tablicy miało miejsce na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Pani Elwira Zaręba, Prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich, we wstępie do „Wspomnień” o Panu Profesorze powiedziała: „Są osoby, które wywierają wielki wpływ na naszą rzeczywistość. Taką osobą dla środowiska włókienników XX i XXI wieku był Janusz Szosland. Profesor Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej i wieloletni Prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich, a później jego prezes honorowy. Wielka kultura osobista i charyzmatyczna osobowość Profesora powodowały, że w minionym 50-leciu nie było spraw ważnych dla włókienników, na które nie miałby On wpływu.”
[AP]