Analityczno-chemiczne warsztaty

W dniu 20.10.2016 roku uczniowie z klasy 3 TWA (technik analityk) uczestniczyli w warsztatach w Pracowni Edukacji Ekologicznej ŁCDNiKP w Łodzi. Zajęcia dotyczyły badania wody, jej parametrów fizyko-chemicznych, m.in. pH, twardości, natlenienia czy obecności fosforanów. Warsztaty obejmowały również badanie klimatu. To było ciekawe doświadczenie dla młodych chemików.

Szczególne podziękowania składamy prowadzącej zajęcia, Pani Dorocie Zielińskiej.

[AS, JD]